FI  SWE  ENG 

Helle House Oy

Vi är ett erfaret och internationellt fastighetsmäklarföretag som uppskattar varje enskild kund. Vår verksamhet drivs enligt god förmedlingssed. Vid behov marknadsför vi även våra fastigheter i Ryssland.

Kontakta oss
020 7597 860

Lämna dina uppgifter i vårt kundregister

Om du registrerar dig i vårt kundregister skickar vi information om intressanta fastigheter omedelbart, redan före första visningen. Dessutom meddelar vi dig om intressanta fastigheter som säljs enbart genom så kallad tyst försäljning.

Ge uppgifter här

Helle House Oy

Eerikinkatu 27, 00180 Helsingfors | Vanha Kuninkaantie 37, 06100 Borgå | www.hellehouse.fi, www.hellehouse.ru
infellehouse.fi, Tfn +358 20 7597860+358 20 7597860, FO-nummer: 2440085-0
Priserna inkl. moms för 0207-företagsnummer är 0,0828 €/samtal + 0,07 €/min från fasta telefoner och 0,0828 €/puh + 0,17 €/min från mobiltelefoner.
SKVL
HVT